Жардам тармактары

GREEN PSIHOLOGIYA

ЖАРДАМ ТАРМАКТАРЫ

Дүйшөмбү – ишемби, саат 09:00 – 21:00 арасында, сеанстар 50 мүнөт, алгачкы көрүшүү жана баалоо тесттерин жасоо 90-120 мүнөт.

Онлайн терапия

Онлайн терапия – жумуштан бошоп, психологиялык жардам алууга убакыт таба албаганыңызда, кээ бир оор жагдайлардан улам келе албай калганыңызда, видео байланыш, кат жазышуу же телефон чалуу аркылуу иш ашат.

Жеке (индивидуалдык) консультация

Психолог – консультант менен кеңеш алуучунун жекече ишке ашкан, баалоо жана терапиялык кийлигишүү сыяктуу процесстерди камтыган, пландалган, кеңеш алуучу менен консультанттын арасындагы ишенимге таянып жүргүзүлгөн иш – аракет.

Өспүрүмдөр менен консультация

Балалык жана өспүрүм курактагы социалдык көйгөйлөр, үйрөнүүдө оордуктар, үй – бүлөлүк көйгөйлөр, балдар жана өспүрүм психологиясы тармагында адистери менен иштөө.

Түгөй жана үй – бүлөлүк консультация

Жеке мамиле көйгөйлөрү менен иштешкендей эле түгөй жана үй – бүлөлөргө багытталган психологиялык кеңеш берүү кызматы берилет. Түгөй жана үй – бүлөлүк консультация жекече консультацияга караганда көбүрөөк түгөйлөр арасындагы мамилеге багытталган консультация түрү.

Жумушчу (персонал) колдоо программасы

Жумушчу (персонал) колдоо программасы – мекемелерде иштеген жумушчулардын жашоо сапатын жогорулатуу, иш тармагында жемиштүүлүгун артыруу темасында өнүктүрүү жана жумуш берүүчүлөрдүн приоритетин жогорулатуу максатында жүргүзүлөт.

Атайын педагогикада консультация

Атайын педагогикага муктаждыгы болгон балдардын жекече окуу – тарбия муктажтыктарынын аныкталуусу, колдонулуп жаткан билим берүү программасынын бааланып, балага атайын өзгөртүүлөрдүн киргизилүүсү, билим берүү процессинде оң натыйжага жетүүнү тездетүүнү камсыздоо.

Балдар менен консультация

Балалык жана өспүрүм курактагы социалдык көйгөйлөр, үйрөнүүдө оордуктар, үй – бүлөлүк көйгөйлөр, балдар жана өспүрүм психологиясы тармагында адистери менен иштөө.

Санат терапиясы

Жалпы мааниде кеңеш алуучулардын кыялдарын бир курал катары колдонуу менен психологиялык көмөк көрсөтүү жолу. Инсандардын күнүмдүк стресс, кыжаалат болуу жана тынчсызданууларынын таасирлерин азайтуу үчүн колдонулат.