Онлайн жолугушуу

GREEN PSIHOLOGIYA

Онлайн жолугушуу

Жолугушуу талаптарыңызды байланыш анкетасынын жардамы менен жеткире аласыз.
Кеңеш алуучу өкүлдөрү эн кыска убактта сизге байланышка чыгышат.

randevupng

Эмоцияга багытталган терапия

Конитивдик терапия

Кыска мөөнөтүү чечимге багытталган терапия

Санат терапиясы