Биз жөнүндө

GREEN PSIHOLOGIYA

БИЗ ЖӨНҮНДӨ

Курулгандан тарта илимга таянуу менен сапат, сүйүү жана ишенимди негизги баалуулук катары кабыл алган GREEN наристе курактан карылыкка, бала өспүрүм, чоңдордун туш болгон, кыйналган же чече албаган жеке, үй – бүлөлүк, окуу – тарбиялык, психологиялык көйгөйлөр менен иштөө жана психологиялык консультация тармагында адис болуусу жана сапаттуу кызмат берүүсү менен айырмаланган мекеме.

Биздин көз караш
GREEN – окуу – тарбия, жаш – курак, психология, психологиялык консультация жана атайын педагогика тармагында илимге таянган чыгармачыл программаларды жана колдонмолорду иштеп чыгат. Бул программалардын жана колдонмолордун инсандык, алдын алуучу, ар тараптуу жана сапаттуу болуусуна маани берет. GREEN тармактын жакшыруусун жана өнүгүүсүн принцип катары карайт. Балага, үй – бүлөгө жана коомго жалпы пайда алып келүү ар дайым жана ар түрдүү шартта максат катары кабыл алат.

Миссиябыз
Өнүгүү, жемиштүүлүк, үзгүлтүксүздүк, лидердик, сапат жана ыраазычылык баалуулуктары менен келечектеги Кыргызстандын дүйнөлүк деңгээлдеги максатына инновациялык баалуулуктары жана ийгиликтери менен камсыздаган коомдун руханий ден соолугун өнүктүрүү миссиясына ээ GREEN психология – руханий ден соолук адистери, студенттери, кызыктарлары, кеңеш алуучулары үчүн чечим жолдорун сунган алдыңкы уюм.

Эмоцияга багытталган терапия

Конитивдик терапия

Кыска мөөнөтүү чечимге багытталган терапия

Арт терапия