Лаура Алмазова

GREEN PSIHOLOGIYA

Лаура Алмазова

АЛМАЗОВА ЛАУРА АЛМАЗОВНА
Жогорку квалификациялуу өспүрүмдөр, жаштар жана үй-бүлөлүк психолог – консультант.
Кыргыз/орус/ түрк тилинде консультация
Билими:
Баклавриат: КТМУ, Психологиялык-психологиялык кеңеш берүү жана көмөк бөлүмү.
Магистратура: КТМУ, Психологиялык-психологиялык кеңеш берүү жана көмөк бөлүмү.
Консультация багыттары:
Жеке/группалык консультация
Когнитивдик жүрүм-турум терапиясы
Кыска мөөнөттүү психологиялык консультация
Мак карталардын жардамы менен терапия
Арт –Терапия
Жомок терапиясы
Оюн терапиясы
Илимий изилдөөлөрү:
Тема: “Өспүрүм куракта баланы тарбиялоодо үй-бүлөнүн ролу” Изилдөө “Deutsche internationale Zeitschrift für zeitgenössische Wissenschaft” журналында Германиянын заманбап илимдин эл аралык журналы № 28 2021-жылы басылып чыккан.
Тема: «Мектепте окуучулардын психологдордон алган жардамын аныктоо» Бул изилдөө менен Чукуровдун 7-Эл аралык илимий конференциясына катыштым. Менин бул эмгегим 2021-жылдагы конференциянын 7-китебинде жарык көргөн.
Тема: “Кыргызстандагы атайын билим берүү боюнча изилдөөлөрдүн анализи” бул изилдөөм менен 1-Эл аралык “MANAS” билим берүү жана изилдөө конференциясына 2022 катыштым.
Тема: “Кыргызстандагы атайын билим берүү боюнча изилдөөлөрдүн анализи” Изилдөө ”GLOBUS” PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY 2022 илимий журналында жарыяланган.

Лаура Алмазова

Психолог – крнсультантыңызды танданыз жана жолугушууну баштаныз!

Байланыш номурларыбыз, байланыш анкетасы же whatsАpp аркылуу биз менен дароо байланышсаныз болот.